Novelizovaný zákon o cestnej premávke 4/2023

4,56 

Kategórie:

Popis

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami v úplnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami.ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. Z 3. DECEMBRA 2008 O CESTNEJ PREMÁVKE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 84/2009 Z.Z., ZÁKONA Č. 188/2009 Z.Z., ZÁKONA Č. 199/2009 Z.Z., ZÁKONA Č. 144/2010 Z.Z., ZÁKONA Č. 119/2011 Z.Z., ZÁKONA Č. 249/2011 Z.Z., ZÁKONA Č. 313/2011 Z.Z., ZÁKONA Č. 68/2012 Z.Z., ZÁKONA Č. 317/2012 Z.Z., ZÁKONA Č. 357/2012 Z.Z., ZÁKONA Č. 42/2013 Z.Z., ZÁKONA Č. 98/2013 Z.Z., ZÁKONA Č. 180/2013 Z.Z., ZÁKONA Č. 213/2013 Z.Z., ZÁKONA Č. 290/2013 Z.Z., ZÁKONA Č. 388/2013 Z.Z., ZÁKONA Č. 474/2013 Z.Z., ZÁKONA Č. 488/2013 Z.Z., ZÁKONA Č. 387/2015 Z.Z., ZÁKONA Č. 430/2015 Z.Z., ZÁKONA Č. 311/2016 Z.Z., ZÁKONA Č. 106/2018 Z.Z., ZÁKONA Č. 83/2019 Z.Z., ZÁKONA Č. 393/2019 Z.Z., ZÁKONA Č. 73/2020 Z.Z., ZÁKONA Č. 423/ 2020 Z.Z., ZÁKONA Č. 128/2021 Z.Z., ZÁKONA Č. 145/2021 Z.Z., ZÁKONA Č. 146/2021 Z.Z., ZÁKONA Č. 148/2021 Z.Z., ZÁKONA Č. 310/2021 Z.Z.,ZAKONA Č. 404/2021 Z.Z., ZÁKONA Č. 406/2021 Z.Z., ZÁKONA Č. 455/2021 Z.Z. A ZÁKONA Č. 508/2021 Z.Z., ZÁKONA Č. 98/2022 Z.Z., ZÁKONA Č. 179/2022 Z.Z., ZÁKONA Č. 181/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 246/2022Z.Z., ZÁKONA Č.366/2022 Z.Z. A ZÁKONA Č. 429/2022 Z.Z.VYHLÁŠKA MV SR Č. 9/2009 Z.Z. Z 20. DECEMBRA 2008, KTOROU SA VYKONÁVA ZÁKON O CESTNEJ PREMÁVKE V ZNENÍ VYHLÁŠKY Č. 130/2010 Z.Z., VYHLÁŠKY Č.413/2010 Z.Z., VYHLÁŠKY Č. 361/2011 Z.Z., VYHLÁŠKY Č. 381/2012 Z.Z., VYHLÁŠKY Č. 128/2013 Z.Z., VYHLÁŠKY Č. 467/2013 Z.Z., VYHLÁŠKY Č. 20/2016 Z.Z., VYHLÁŠKY Č. 19/2018 Z.Z., VYHLÁŠKY Č. 406/2019 Z.Z., VYHLÁŠKY Č. 29/2020 Z.Z., VYHLÁŠKY Č. 223/2020 Z.Z., VYHLÁŠKY Č. 224/2020 Z.Z., VYHLÁŠKY Č. 316/2021 Z.Z., VYHLÁŠKY Č. 317/2021 Z.Z., VYHLÁŠKY Č. 467/2021 Z.Z., VYHLÁŠKY Č. 273/2022 Z.Z., VYHLÁŠKY Č. 480/2022 Z.Z., VYHLÁŠKY Č. 481/2022 Z.Z. A VYHLÁŠKY Č. 482/2022 Z.Z.VYHLÁŠKA MV SR Z 13. FEBRUÁRA 2020 Č. 30/2020 Z. Z. O DOPRAVNOM ZNAČENÍ V ZNENÍ VYHLÁŠKY Č. 87/2022 Z.Z.